Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan Fakultas Sains dan Teknologi Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

NO. NAMA PANGKAT DAN GOLONGAN
1 Dra. Hj. Eli Sabrifha, M.Ag Pembina TK. I (IV/b)
2 Haris Siswadi, SE Penata TK. I (III/d)
3 Siti Komariyah, SE Penata Muda TK. I (III/b)
4 Zamzalis, S. Pd.I Penata TK. I (III/d)
5 Yufrizal S.HI Penata Tk. I (III/d)
6 Muhammad Idrus Daulae Pengatur  Tk. I (II/d)
7 Della Sukma, SE Penata Muda (III/a)
8 Adi Risnaldi, S.Pi Penata Tk. I (III/d)
10 Syamsinar, SE.I Penata Tk. I (III/d)
11 Muhammad  Helmi, A.md Penata Muda (III/a)
12 M. Ramdani Syafe’i, S.T. Penata (III/c)
14 Mairita, S.IP Penata (III/c)
15 Nurwahyuni, SH Penata Muda (III/a)
16 Alwizar, S.Ag Penata Tk. I (III/d)
17 Ismi Mariati, S.Pd Penata Tk. I (III/d)
18 Hairina, SE, M.Si Penata Tk. I (III/d)
19 Satria Evendi, S.T. Penata (III/c)
20 Jonri, S.Pd.I Penata Muda (III/a)
21 Ilhamiyah, S.Pd, M.Pd. Penata (III/c)
22 Rika Rahmayuni Pengatur (II/c)
23 Reno Niki Wijaya, ST., ME Penata (III/c)
24 Agus Surahmad, S.Kom, M.Pd. Penata (III/c)